Congres 118 | Last update today at 10:51 hour

APM118.01 – Vastzetten rentepercentage op 0%


Status: Aangenomen

Indiener: Floris Van Der Valk
Woordvoerder: Floris Van Der Valk

Het D66 Congres op zaterdag 21 oktober 2023 bijeen te Apeldoorn,

constaterende dat:
•      De totale Nederlandse studieschuld is gestegen tot 28,2 miljard euro en de gemiddelde student een studieschuld heeft van 17.100 euro;
•      Uit onderzoek blijkt dat 73%van de studenten die lenen druk of klachten ervaart als gevolg van hun studieschuld;
•      Deze week is vastgesteld dat de rente op studieleningen per 1 januari 2024 zal stijgen van 0,46% naar 2,56%;

overwegende dat:
•      Onderwijs voor iedereen toegankelijk dient te zijn, ongeacht hun financiële achtergrond;
•      Hoge rentepercentages op studieleningen kunnen leiden tot een langere aflossingsperiode en daardoor de financiële mobiliteit van afgestudeerden belemmeren;
•      Het verhogen van het rentepercentage op de studielening de ”leenstelselgeneratie”, die extra financiële druk heeft ervaren, onevenredig hard zal treffen;
•      Het verhogen van het rentepercentage op studieleningen kan leiden tot grotere schulden en financiële zorgen voor alle studenten, en niet alleen voor degenen die al onder het leenstelsel hebben gestudeerd;
•      Het handhaven van een rentepercentage van 0% de aantrekkelijkheid van het hoger onderwijs zal vergroten, wat uiteindelijk de toegankelijkheid van het onderwijs verbetert en de financiële druk op alle studenten vermindert;

roept de Tweede Kamerfractie op:
•      om, bovenop de inspanningen om de rente op studieleningen voor de leenstelselgeneratie op 0% te zetten, te onderzoeken of dit rentepercentage ook op 0% kan worden vastgesteld voor studenten die na de invoering van de basisbeurs zijn begonnen met studeren en een studielening hebben afgesloten;

en gaat over tot de orde van de dag.