Congres 118 | Last update today at 15:36 hour

AOM118.04 – Pakkende samenvatting van het programma

Advies: Ontraden
Status: Aangenomen

Indiener: thema-afd Digitaal66
Woordvoerder: Tom Harting

Het D66 Congres op zaterdag 21 oktober 2023 bijeen te Apeldoorn,

constaterende dat:
•      Het huidige concept verkiezingsprogramma telt 231 pagina’s, bestaande uit een voorwoord, inleiding, inhoudsopgave en 7 hoofdstukken waarin alle speerpunten van onze partij uitgebreid worden toegelicht.;
•      De verkorte versie van het verkiezingsprogramma al 13 pagina’s telt, en het programma in begrijpelijke taal 10 pagina’s, allebei vol inhoudelijke tekst.;

overwegende dat:
•      Het verteren van alle standpunten op deze manier de kiezer niet makkelijk wordt gemaakt.;
•      Wij er als partij baat bij hebben dat iedereen die ons programma opent, zonder moeite onze hoofdpunten moet kunnen destilleren.;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
•      Een pakkende samenvatting van maximaal 2 pagina’s aan het verkiezingsprogramma toe te voegen.;

en gaat over tot de orde van de dag.