Congres 118 | Last update today at 15:35 hour

AOM118.03 – Maak het opstellen van het verkiezingsprogramma interactiever

Advies: Overnemen
Status: Verworpen

Indiener: Huub van Schaijik
Woordvoerder: Huub van Schaijik

Het D66 Congres op zaterdag 21 oktober 2023 bijeen te Apeldoorn,

constaterende dat:
•      de leden van de D66 tot eind juli suggesties konden leveren voor het verkiezingsprogramma;
•      de Verkiezingsprogrammacommissie eind september het concept verkiezingsprogramma presenteerde;
•      de leden in die zeven weken geen terugkoppeling hebben ontvangen hoe de Verkiezingsprogrammacommissie hun suggesties heeft beoordeeld en verwerkt;

overwegende dat:
•      het ontwerpen van een verkiezingsprogramma een belangrijk proces is we moeten richten op een maximaal resultaat uit de input van de suggesties;
•      er voldoende communicatiemogelijkheden zijn om het verkiezingsprogramma interactief met de leden op te bouwen;

roept het Landelijk Bestuur op:
•      om het verwerken van de suggesties transparanter en interactiever te maken en dit te doen samen met de indieners van de suggesties;

en gaat over tot de orde van de dag.