Congres 118 | Last update today at 15:29 hour

AOM118.02 – Meer vrouwen in de politiek

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: België  Luxemburg
Woordvoerder: Anita Pannebakker

Het D66 Congres op zaterdag 21 oktober 2023 bijeen te Apeldoorn,

constaterende dat:
•      Na opeenvolgende interne verkiezingen de partij, de fracties in de Eerste en de Tweede kamer, de toekomstige Europese fractie en het Landelijk Bestuur geleid (zullen) worden door een man;
•      Dat in de top 5 van de kandidatenlijst voor de Tweedekamerverkiezingen slechts 1 vrouw staat;

overwegende dat:
•      D66 staat voor radicale gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen;
•      Het staand partijbeleid is om evenredige participatie van mannen en vrouwen in alle partij gremia na te streven;
•      Studies aantonen dat organisaties met een evenwichtige verdeling van leidinggevende functies tussen mannen en vrouwen beter presteren en een aantrekkelijkere werkplek zijn voor zowel vrouwen als mannen, en meer talent aantrekken en behouden;
•      Vrouwen door de huidige ernstige problemen in de wereld – van de klimaat- en migratiecrisis tot de oorlog in Oekraïne – relatief zwaarder worden geraakt dan mannen en dat hun rol bij het vinden van oplossingen cruciaal is;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
•      Te onderzoeken hoe er door middel van aangepaste regels voor het opstellen van de kieslijsten voor kan worden gezorgd dat als de nummer 1 op de lijst een man is, de nummer twee een vrouw is, en omgekeerd;
•      Te onderzoeken hoe er door middel van aangepaste regels voor het opstellen van de kieslijsten voor kan worden gezorgd dat er op de kandidatenlijst evenveel mannen als vrouwen staan, minimaal voor de top 10;
•      Te onderzoeken hoe er een evenwichtige verdeling tot stand wordt gebracht tussen mannen en vrouwen voor de belangrijkste leidende posities;

en gaat over tot de orde van de dag.