Congres 117 | Last update today at 10:09 hour

Vaststellen uitslag digitale stemmingen

Wij gaan nu van start met de vaststelling van de uitslag van de digitale stemming.

De Besluitvormingscommissie op grond van artikel 6 lid 2 van het congresreglement besloten over te gaan tot een digitale peiling en stemming vooraf (besluit). Hier volgt de vaststelling van de uitslag van de digitale stemming. Het Proces Verbaal volgt uiterlijk in de ochtend van 13 mei 2023.

Bekijk de moties die we digitaal bespreken, inclusief preadviezen
Bekijk het proces verbaal met de uitslag van de digitale stemming