Congres 117 | Last update today at 14:51 hour

PM117.C18 – Het recht op Kunst en Cultuur is een grondrecht

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Ledenvergadering thema-afdeling Kunst, Cultuur en Media
Woordvoerder: Anno Fekkes

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• de coronapandemie heeft aangetoond dat Kunst en Cultuur onlosmakelijk verbonden zijn met het welzijn van burgers en als grondrecht niet beperkt mogen worden. Welzijn is een grondrecht;
• onderzoek heeft aangetoond dat het ervaren van Kunst en Cultuur een positieve invloed heeft op andere vaardigheden, zoals taal (uitdrukkingsvaardigheden), het stimuleren van lezen, onderzoekend leren en ons inspireert om deel te nemen aan onze pluriforme samenleving;

overwegende dat:
• kunst en kunstzinnige creativiteit de beste kans bieden om ook in pandemische situaties met een bevrijdend gevoel de confrontatie met de wereld aan te gaan en te verwerken. Het versterkt onze mentale weerbaarheid;
• de confrontatie met Kunst en Cultuur ons leert kijken, leert luisteren en leert verbinden en ons aldus het juiste gereedschap biedt om ‘om te denken’. Immers, de onzekerheidsvaardigheid van kunstenaars is nodig bij de grote transities in onze samenleving (Robert Dijkgraaf;
• recht op Kunst en kunstzinnige creativiteit in onze wetgeving moet worden verankerd. Het is een grondrecht!;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• een motie in de Kamer in te dienen met als doel het recht op Kunst en Cultuur in de wet te verankeren;

en gaat over tot de orde van de dag.