Congres 117 | Last update today at 14:44 hour

PM117.C17 – Auteursrecht AI

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Vasko Lozanov

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• de wettelijke lijn tussen makerschap en intellectueel eigendom steeds vaker vragen oproept wanneer het om kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) gaat;
• de ontwikkelingen in AI het mogelijk hebben gemaakt dat computersystemen een eigen ontwerp genereren;
• juist op dit gebied mensen steeds vaker kampen met die vraag aan wie uiteindelijk de auteursrechten op het gegenereerde werk zou moeten toekomen;
• voor andere werken die niet doormiddel van AI gegeneerd zijn de wet helder is;

overwegende dat:
• vast staat dat de AI zelf in ieder geval geen rechthebbende kan zijn;
• een AI immers geen persoon is en daarom ook geen wettelijke rechten en plichten heeft;
• er nog altijd de vrijheid bestaat om in een contract hiervan af te wijken, zouden AI-ontwikkelaars en hun afnemers tot andere oplossingen willen komen;

roept de Tweede Kamerfractie op:
• een wettelijk stelsel te bevorderen waaronder AI-gegenereerde werken volledig uitgesloten van auteursrecht worden en alle werken automatisch in het publieke domein belanden;

en gaat over tot de orde van de dag.