Congres 117 | Last update today at 14:37 hour

PM117.C16 – Lelylijn voor 2035

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Lennart Droppert

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• de aanleg van de Lelylijn vertraging oploopt door stikstofuitstoot;
• D66 zich heeft uitgesproken als voorstander van de Lelylijn;
• goede treinverbindingen duurzaamheid in de hand werken;

overwegende dat:
• investeringen in het Noorden nog ruimschoots achterlopen;
• zowel de Randstad, Flevoland en de noordelijke provincies profiteren van betere bereikbaarheid;
• een verbetering van de bereikbaarheid het noorden een economische impuls zal geven;
• de Lelylijn kan worden gebruikt om internationale verbindingen aan te leggen;

roept de Tweede Kamerfractie op:
• om zich in te zetten dat de Lelylijn voor 2035 gereed zal zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.