Congres 117 | Last update today at 14:33 hour

PM117.C15 – Lelylijn naar Hamburg

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Lennart Droppert

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• goede internationale treinverbindingen duurzaamheid in de hand werken;
• Noord-Duitsland en Scandinavië belangrijke bestemmingen zijn voor zakelijke- en vakantiereizigers;
• Duitsland en Denemarken begonnen zijn aan een Hogesnelheidslijn tussen Hamburg en Kopenhagen;
• de Lelylijn is opgenomen in het EU Trans-European Transport Network;

overwegende dat:
• In combinatie met de Lelylijn er een belangrijke schakel mist tussen Groningen, Noord-Duitsland en Scandinavië;
• Nederland zich ook moet oriënteren op Noord-Europa;

roept de Tweede Kamerfractie en de delegatie in het Europees Parlement op:
• om zich in te spannen om te bewerkstelligen dat de Lelylijn zal worden doorgetrokken naar Hamburg;

en gaat over tot de orde van de dag.