Congres 117 | Last update today at 14:20 hour

PM117.C13 – Stop stikstofblokkade van klimaatprojecten

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Ledenvergadering thema-afdeling D66 Duurzaam
Woordvoerder: Evert du Marchie Van Voorthuysen

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• dat de uitvoering van het Porthosproject (2,5 Mton CO2 per jaar opslaan in lege gasvelden) is stilgelegd door een gerechtelijke uitspraak betreffende de stikstofproblematiek;
• Nederland hierdoor het CO2-reductiedoel voor 2030 niet zal halen;
• in het Net Zero Industry Act wetsvoorstel van de Europese Commissie voorrang wordt gegeven aan klimaatmaatregelen in het geval van strijdige doelen;

overwegende dat:
• Nederland op slot zit omdat we de natuur niet goed hebben beschermd;
• de stikstofuitstoot door tijdelijke bouwwerkzaamheden in het algemeen geringer is dan de cumulatieve uitstoot door agrarische bedrijven en industriële piekbelasters;
• reductiemaatregelen bij bedrijven en activiteiten die permanent stikstof uitstoten effectiever zijn dan het uitstellen van bouwwerkzaamheden;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• te bewerkstelligen dat projecten die evident in het belang zijn voor de energietransitie, zoals de versterking van het elektriciteitsnet en de uitvoering van onderzeese CO2-opslag, weer doorgang kunnen vinden;

en gaat over tot de orde van de dag.