Congres 117 | Last update today at 13:58 hour

PM117.C08 – Geen subsidies voor individuele batterijen

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Ledenvergadering thema-afdeling D66 Duurzaam
Woordvoerder: Michiel Korthals Altes

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• elektriciteitsnetwerken aan congestie leiden door groeiende hernieuwbare stroomproductie;
• hernieuwbare productie balans- en frequentiecontrole benodigd;
• er behoefte is aan gedecentraliseerde opslag;

overwegende dat:
• er sprake van is om “thuisbatterijen” te promoten;
• burgers dan elektriciteit zouden opslaan en ontladen op basis van een prijssignaal van hun energieleverancier;
• het prijssignaal van leveranciers niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met congestie en frequentie controlesignalen;
• burgers dan overgaan (met gesubsidieerde batterijen) tot speculatie dat onnodige instabiliteit zou veroorzaken;
• netbeheerders de exclusieve en statutaire verplichting hebben om voor netstabiliteit te zorgen;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• er voor te zorgen dat stroomopslag landelijk, regionaal en lokaal uitsluitend door netbeheerders wordt aangestuurd;
• er voor te zorgen dat er geen subsidies voor individuele batterijen verstrekt worden, en wordt geïnvesteerd in netversterking en collectieve opslag indien nodig;

en gaat over tot de orde van de dag.