Congres 117 | Last update today at 13:51 hour

PM117.C06 – D66-initiatiefwet Voltooid Leven

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Ledenvergadering thema-afdeling Senioren en Samenleving
Woordvoerder: Anton van Lijssel

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• dat de behandeling in de Tweede Kamer van de D66-initiatiefwet “Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek”, beter bekend als de “wet Voltooid Leven” al enige tijd geen vooruitgang boekt;

overwegende dat:
• dat veel ouderen een geruster leven leiden als ze de regie over hun eigen leven kunnen blijven houden, zelfs als zij hulpbehoevend worden;
• dat voor ouderen die klaar zijn met het leven hulp bij zelfdoding mogelijk moet zijn;
• dat de wijze waarop middelen en mogelijkheden kunnen worden gevonden om te komen tot (illegale) levensbeëindiging criminalisering in de hand werkt;
• dat de situatie momenteel veel schrijnender en meer criminaliserend is dan na de invoering van de wet Voltooid Leven;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• te bevorderen dat de wet Voltooid Leven zo snel mogelijk door de Tweede Kamer wordt aangenomen;

en gaat over tot de orde van de dag.