Congres 117 | Last update today at 13:45 hour

PM117.C05 – Proef veilig digitaal stemmen voor Nederlanders in het buitenland

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Ledenvergadering afdeling België-Luxemburg, ledenvergadering afdeling Verenigde Staten
Woordvoerder: Anita Pannebakker

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• In meerdere Europese landen op verschillende wijzen (beperkt) digitaal stemmen is ingevoerd, hetzij voor de gehele bevolking, hetzij voor de burgers in het buitenland;

overwegende dat:
• Het huidige briefstemmen vanuit het buitenland (plus de landen overzee) ontoegankelijk, hoogdrempelig en onveilig is;
• Het huidige briefstemmen bovendien oneerlijk is, omdat de omstandigheden voor het uitbrengen van je stem wereldwijd verschillen;
• Iedere (post)verkiezing tot veel klachten van Nederlanders uit verschillende landen leidt;
• Het volledig, veilig en eerlijk mee kunnen doen aan de Nederlandse democratie voor álle Nederlanders, waar ook ter wereld, een grondrecht is en ook door de OVSE wordt gepropageerd;
• Andere Europese landen, zoals Estland en Frankrijk, digitaal stemmen hebben ingevoerd, al dan niet voor alleen de burgers in het buitenland;
• De regering vorig jaar in juli 2022 als antwoord op gestelde Kamervragen hierover duidelijk heeft laten weten sceptisch en onwelwillend te zijn tot initiatief en onderzoek;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• Tot het indienen van een motie en het overwegen van een initiatiefnota die oproept tot een proef met veilig digitaal stemmen bij de aankomende Europese verkiezingen voor de Nederlanders in het buitenland;

en gaat over tot de orde van de dag.