Congres 117 | Last update today at 13:14 hour

PM117.C04 – Afschaffen Koningshuis

Advies: Neutraal
Status: Verworpen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Michiel van Alst

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• Nederland nog steeds een monarchie is;
• het Nederlandse Staatshoofd dus niet democratisch verkozen wordt, maar door erfopvolging aangesteld wordt;
• steun voor de monarchie onder de Nederlandse bevolking de afgelopen jaren gestaag is afgenomen;
• D66 voorvechter is van kansengelijkheid en de democratische rechtsstaat;

overwegende dat:
• de troonopvolger vanaf diens geboorte niet vrij is om te kiezen voor diens eigen toekomst;
• de democratie verstevigd wordt door het democratisch aanstellen van het staatshoofd;
• de ceremoniële taken van een monarch ook uitgevoerd kunnen worden door een democratisch aangesteld staatshoofd;

spreekt uit dat:
• D66 voorstander is van het afschaffen van de Nederlandse monarchie;

en gaat over tot de orde van de dag.