Congres 117 | Last update today at 11:31 hour

PM117.C01 – Steun wederopbouw Oekraïne

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Maarten Tollenaar

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• Oekraïne veel schade oploopt door de voortdurende invasie door de Russische Federatie;
• Oekraïne kandidaat-lidstaat van de EU is;
• de criteria voor het toetreden van de Europese Unie, de criteria van Kopenhagen, onder andere eisen stellen aan de economie en de democratische rechtsstaat en instituten van een land;

overwegende dat:
• de criteria van Kopenhagen niet aan de kant moeten worden gezet, ook niet voor Oekraïne;
• de schade die Oekraïne nu lijdt door de Russische invasie, schade is die wordt geleden in de verdediging van de gehele vrije wereld;
• de schade die Oekraïne nu lijdt het lastiger zal maken om te voldoen aan de economische eisen voor toetreding van de EU;
• een politiek klimaat na een oorlog niet bevorderlijk is voor de democratische instituten en rechtsstaat;
• Europa na de Tweede Wereldoorlog zo snel haar economieën en instituten kon opbouwen in geen kleine mate door het Marshallplan;

roept de Tweede Kamerfractie en de delegatie in het Europees Parlement op:
• zich in te zetten om via de Europese Unie en haar leden een ontwikkelingsplan, bestaand uit onder meer giften en gulle leningen voor Oekraïne moeten opstellen, met als doelstelling de wederopbouw van Oekraïne en om Oekraïne zo snel mogelijk aan de criteria van Kopenhagen te laten voldoen;

en gaat over tot de orde van de dag.