Congres 117 | Last update today at 13:36 hour

M117.01 – Openstellen vacatures Landelijk Bestuur

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Daphnie Ploegstra e.a.
Woordvoerder: Daphnie Ploegstra

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• de Politiek Secretaris inmiddels het Landelijk Bestuur heeft verlaten;;
• deze positie nu vacant is maar hier tot op heden niet over bericht is binnen de vereniging;
• de termijn van het bestuurslid Vereniging en Opleiding deze maand eindigt;
• het Landelijk Bestuur verzocht heeft deze termijn te verlengen;
• zwaarwegende redenen ontbreken om deze termijn te verlengen;

overwegende dat:
• D66 een vereniging is die alle leden eerlijke kansen en mogelijkheden willen geven om mee te doen binnen de vereniging;
• proactieve transparantie en communicatie noodzakelijk is binnen een democratische partij;
• het een urgente ambitie is om brede diversiteit in de vereniging te bevorderen;

roept het Landelijk Bestuur op:
• om de posities van Politiek Secretaris per direct vrij te geven;
• de vereniging spoedig te informeren over de sollicitatieprocedure inclusief de bijbehorende profielen;

en gaat over tot de orde van de dag.