Congres 117 | Last update today at 13:21 hour

Bezoldigen partijvoorzitter – ingetrokken

Op 18 juni 2022 is motie AOM115.06 (zie bijlage 1) aangenomen over bezoldiging van de partijvoorzitter. Na enkele informatierondes en gesprekken met andere partijen heeft het Landelijk Bestuur een verzoek neergelegd bij een tijdelijke commissie bestaande uit Gerard Schouw, Ingrid van Engelshoven, Roel Masselink en Benito Walker. Deze commissie is met een voorstel gekomen over het bezoldigen van de partijvoorzitter (zie bijlage 2).

Het Landelijk Bestuur gaat – in overleg met o.a. de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) en Landelijke Talentencommissie (LTC) – de punten uit het voorstel nader uitwerken en streeft er naar deze uitwerkingen voorafgaand aan het Congres ter informatie te publiceren bij dit concept Congresbesluit.

Het Landelijk Bestuur stelt voor het voorstel de partijvoorzitter te bezoldigen te volgen. Om die reden legt het Landelijk Bestuur de volgende besluiten voor.

Besluit

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,
1. besluit voor een periode van 3 jaar een pilot te starten met het bezoldigen van de partijvoorzitter;
2. besluit hiervoor een bezoldiging te hanteren van 8.889,89 euro bruto per maand bij een fulltime aanstelling (ongeveer 124.000 euro bruto per jaar, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering);
3. besluit dat een bezoldigd partijvoorzitter 3% van het inkomen afdraagt aan de Partij (conform artikel 8.3 van het Huishoudelijk Reglement1);
4. besluit de partijvoorzitter te bezoldigen voor 32-36 uur per week;
5. besluit de bezoldigd partijvoorzitter te kiezen voor de standaard periode van 3 jaar (conform artikel 11 statuten2 / artikel 6.5 van het Huishoudelijk Reglement);
6. besluit 2 jaar na aanvang van deze pilot te evalueren en de conclusies en aanbevelingen van deze evaluatie te bespreken op het Congres;

en gaat over tot de orde van de dag.


Bijlage 1: Motie ‘Voorstel tot instellen (deels) bezoldiging van de functie van landelijk D66-voorzitterschap’


Bijlage 2: Uitwerking en inrichting bezoldigd voorzitter D66 door commissie ‘Governance’

Bijlage 3: Advies Financiële Commissie