Congres 117 | Last update today at 13:28 hour

Besluit verlengen termijn Landelijk Bestuurslid Vereniging & Opleiding


Status: Aangenomen

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam, besluit de huidige termijn van het Landelijk Bestuurslid Vereniging & Opleiding in het Landelijk Bestuur te verlengen tot aan het najaarscongres van 2023 (Congres 118),

en gaat over tot de orde van de dag.