Congres 117 | Last update today at 11:13 hour

AOM117.05 – Verkennen intensivering samenwerking GroenLinks PvdA

Advies: Neutraal
Status: Aangenomen

Indiener: Ayla Schneiders e.a.
Woordvoerder: Ayla Schneiders

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• het politieke landschap op dit moment met 19 partijen (vertegenwoordigd in de Tweede Kamer) sterk versplinterd is;
• GroenLinks en PvdA een poging doen versplintering tegen te gaan door de handen ineen te slaan;
• bij een recente poll door EenVandaag 81% van de D66-leden het liefst samenwerking zoekt met GroenLinks en de PvdA met als belangrijke reden dat zij zich het meest inhoudelijk verwant voelen met deze partijen;

overwegende dat:
• het versplinterde landschap een symptoom is van een onderliggende oorzaak of oorzaken, waar we nog onvoldoende grip op hebben;
• de klimaatcrisis vraagt om coöperatief politiek leiderschap;
• de grote politieke prioriteit namelijk de klimaatcrisis ook de prioriteit is van GroenLinks, PvdA en ook Volt;
• door verkenning van samenwerking, de duiding van de dynamiek van versplintering in het politieke landschap en de rol van D66 daarin scherper kan worden;
• de historische missie van d66 altijd gericht is op het creëren van politieke doorbraken;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
• om tot een co-creatieve aanpak met leden te komen om een intensievere samenwerking met Groenlinks, PvdA en Volt te verkennen;
• dit zo snel mogelijk op te pakken en hier uiterlijk over een jaar op terug te komen, op het voorjaarscongres in 2024, uitgaande van landelijke verkiezingen in 2025;
spreekt uit dat:
• We de Tweede Kamerfractie, Eerste Kamerfractie, Europese fractie en de bewindspersonen die namens D66 in het kabinet zich dagelijks inzetten voor onze D66-idealen oproepen, deel te nemen aan deze open verkenning van de vereniging, expliciet zonder last;

en gaat over tot de orde van de dag.