Congres 117 | Last update today at 10:57 hour

AOM117.04 – Motiearchief

Advies: Neutraal
Status: Aangenomen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Michiel van Alst

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• op congressen vitale koerswijzigingen worden besproken in de vorm van o.a. politieke moties;
• er op het moment elk D66-congres veel politieke moties worden ingediend;
• deze politieke moties vaak spreken over langetermijndoelen en dus langere tijd relevant zijn;
• politieke moties vaak informatie bevatten die niet thuishoort in een verkiezingsprogramma;
• het op het moment moeilijk inzichtelijk is welke moties reeds zijn aangenomen;

overwegende dat:
• zichtbare besluitvorming bijdraagt aan een toegankelijke vereniging;
• D66 ernaar streeft zo toegankelijk mogelijk te zijn;
• het handig is om te weten welke politieke moties reeds staand beleid zijn;
• het wenselijk is wanneer leden gemakkelijk kunnen zien aan welke politieke doelen het congres de partij heeft gecommiteerd;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
• een digitaal archief in te richten waar de aangenomen Politieke moties gemakkelijk en toegankelijk op te zoeken zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.