Congres 117 | Last update today at 10:42 hour

AOM117.02 – Selectie interne partijcommissies

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Daphnie Ploegstra e.a.
Woordvoerder: Daphnie Ploegstra

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• het niet duidelijk is voor leden hoe de samenstelling en selectie van lijstadviescommissies, verkiezingsprogrammacommissies en campagneteams plaatsvindt;
• er geen speciale oproepen worden gedaan richting leden om deel te nemen of om diversiteit te waarborgen;
• dit niet past bij een vereniging en partij die pleit voor transparantie, democratie, diversiteit en verantwoord bestuur. Deze waarden moeten juist intern gelden;
• alle leden een eerlijke kans verdienen om mee te doen en bij te dragen aan de toekomst van de partij;

overwegende dat:
• deze selectie nu een ‘black box’ is en hiermee de indruk wordt gewekt dat een plek in een dergelijke commissie afhankelijk is van je netwerk in de partij;
• de selectie en samenstelling voor lijstadviescommissies, verkiezingsprogrammacommissies en campagneteams op een zorgvuldige, transparante en inclusieve manier dient te gebeuren op basis van objectieve criteria;
• alle leden de mogelijkheid moeten hebben zich te kandideren en deze mogelijkheid binnen een redelijke periode gecommuniceerd wordt door middel van een speciale oproep in de vereniging, denk aan een aparte nieuwsbrief of vermelding in de Democraat;
• de leden geïnformeerd dienen te worden over de uitkomst van deze selectie door deze officieel kenbaar te maken naar de vereniging zodra de selectie is gemaakt, inclusief een verantwoording met relevante indicatoren zoals o.a. diversiteit, expertise, leeftijd, opleiding en relevante ervaring;
• de samenstelling een afspiegeling dient te zijn van de partij;

roept het Landelijk Bestuur op:
• om een zorgvuldige selectieprocedure op te zetten voor leden om deel te nemen aan lijstadviescommissies, verkiezingsprogrammacommissies en campagneteams, waarin de landelijke talentencommissie een rol heeft;

en gaat over tot de orde van de dag.