Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.06 – 6 procent voor klimaat

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Ledenvergadering thema-afdeling D66 Duurzaam
Woordvoerder: Evert du Marchie Van Voorthuysen

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een gedegen plan, Net Zero by 2050, A Roadmap for
the Global Energy Sector, (NZE) heeft gemaakt om de klimaatcrisis te bestrijden;
• volgens het NZE de anderhalvegraaddoelstelling kan worden bereikt als er jaarlijks 5000 miljard
dollar wordt geïnvesteerd in de energietransitie (hernieuwbare energie, energie-efficiëntie,
infrastructuur, woningisolatie, enzovoort);
• dit bedrag overeenkomt met 6% van het cumulatieve bruto nationaal product van alle landen;
• dat het huidige mondiale investeringstempo in de energietransitie een factor 3 te laag is;

overwegende dat:
• er behoefte bestaat naar een geloofwaardige strategie om de wereldwijde klimaatcrisis op een
effectieve manier te bestrijden;
• particuliere en institutionele investeerders allang opereren op wereldwijde schaal;
• bij ongewijzigd economisch en financieel beleid de gemiddelde temperatuurstijging op aarde
aanzienlijk groter zal zijn dan 1,5 graad;
• Nederland een eerlijke bijdrage dient te leveren aan de oplossing van de mondiale klimaatcrisis;
• daarom de Nederlandse duurzame investeringen, in binnen- en buitenland, dienen op te tellen
tot 6% van het bruto nationaal product;

roept de Tweede Kamerfractie op:
• de norm om jaarlijks 6 procent van het Nederlandse bruto nationaal product te investeren in
klimaatbeleid als één van de criteria te gaan hanteren in haar beoordeling van het
kabinetsbeleid;

en gaat over tot de orde van de dag.