Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.03 – Maximum regeertermijn premier

Advies: Neutraal
Status: Verworpen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Eva Scheffer

Als motie PM115.32 wordt aangenomen, komt deze motie te vervallen.

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• het vertrouwen in de premier laag is;
• onze partijleider publiekelijk heeft gesproken over een maximumtermijn voor het premierschap;

overwegende dat:
• een verplichte wissel van de wacht goed is voor de dynamiek binnen een partij;
• het onwenselijk is dat een premier meer dan drie termijnen kan regeren;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• een verkozen premier maximaal drie termijnen mag zitten zodat we een continue wisseling van
de wacht hebben;

en gaat over tot de orde van de dag.