Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM115.14 – Uitstel renteverhoging studielening

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Jan Willem Leeuwma

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• de studielening gekoppeld is aan de vijfjaarstaatleningen;
• door de explosieve inflatie de rente op de vijfjaarstaatleningen behoorlijk zal toenemen;
• door deze koppeling en explosieve toename van de rente de studenten gelijk een behoorlijke
rente betalen over het aflossen van de studieschuld;
• de groep studenten die onder het leenstelsel hebben gevallen mogelijk vanaf volgend jaar gelijk
rente mogen gaan betalen over de lening;

overwegende dat:
• de studenten elke vijf jaar vast zitten aan een renteperiode voor de aflossing van de
studielening;
• de studentengeneratie tussen 2015 en 2023 met het nieuwe stelsel maar voor een klein deel
tegemoet worden gekomen op een misgelopen basisbeurs;
• deze leenstelselgeneratie ook wel de pechgeneratie wordt genoemd omdat ze zoveel zelf
moeten lenen en de kans op een goede start behoorlijk is ontnomen;
• de renteverhoging een grote klap in het gezicht is voor de pechgeneratie met de lening die ze
aan hebben moeten gaan;
• we de studenten die hebben moeten deelnemen aan het leenstelsel niet direct kunnen
opzadelen met een torenhoge rente die tot nog toe als gunstig werd gezien;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• de renteverhoging voor de studielening van de leenstelgeneratie pas na 2030 in te laten gaan;

en gaat over tot de orde van de dag.