Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM115.13 – Afschaffen collegegeld

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Joris Hetterscheid

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• D66 zich profileert als onderwijspartij;
• de nieuwe basisbeurs naar verhouding lager is dan die van voor 2015;
• de inflatie het leven van studenten duurder heeft gemaakt;

overwegende dat:
• collegegeld voor jongeren een financiële drempel is om te gaan studeren;
• collegegeld kansenongelijkheid in de hand werkt, omdat niet iedereen voldoende financiële
middelen ter beschikking heeft;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• zich in te spannen het collegegeld af te schaffen;

en gaat over tot de orde van de dag.