Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

Belangrijk dat je erbij bent! Wijzigings-voorstellen op de Statuten om 13:00 uur in de Willem Burger zaal

Om 13.00 uur gaan we de wijzigingsvoorstellen op de Statuten behandelen. Belangrijk dat je erbij bent. Want we kunnen alleen besluiten nemen als er genoeg mensen in de zaal aanwezig zijn. In de Willem Burger Zaal.