Congres 116 | Last update today at 13:28 hour

AOM116.07 – Ontraad het pre-advies

Advies: Neutraal
Status: Verworpen

Indiener: Joris Hetterscheid e.a.
Woordvoerder: Joris Hetterscheid

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• bij elke motie of amendement wordt aangegeven of het Landelijk Bestuur dit voorstel ontraadt,
wil overnemen of neutraal adviseert;
• bij elke politieke motie of amendement ook een toelichting wordt gegeven met behulp van
Kamerleden en medewerkers;

overwegende dat:
• de toelichting nuttig is om de motie of het amendement in het grotere geheel te plaatsen;
• D66-leden geen expliciet stemadvies nodig hebben om een afgewogen keuze te maken;
• een pre-advies (overnemen, neutraal of ontraden) er bewust of onbewust voor kan zorgen dat
leden bevooroordeeld zijn bij het stemmen op moties en amendementen;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
• te stoppen met het geven van een pre-advies (overnemen, neutraal of ontraden) bij moties en
amendementen;
• de toelichting te behouden;

en gaat over tot de orde van de dag.