Congres 116 | Last update today at 13:28 hour

AOM116.05 – Peilingen Maurice de Hond Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Johan Magre e.a.
Woordvoerder: Johan Magre

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• de peilingen van Maurice de Hond, die in opdracht zijn gedaan door D66 omtrent de
gemeenteraadsverkiezingen, in veel gemeenten totaal niet klopten met de daadwerkelijke
uitslag.;
• deze peilingen, in opdracht van D66, in de beeldvorming ook niet voor het juiste effect zorgden.;

overwegende dat:
• er valse hoop werd gewekt in verscheidene gemeenten op goede uitslagen.;
• het geld dat betaald is uit het campagnebudget aan het peilingsbureau van Maurice de Hond
beter besteed kan worden aan andere zaken.;
• het niet wenselijk is voor een politieke partij om particuliere peilingbureaus te betalen voor
peilingen.;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
• het campagnebudget bij alle verkiezingen niet meer te gebruiken voor het uitvoeren van
peilingen door het peilingsbureau van Maurice de Hond.;

verzoekt het Landelijk Bestuur en de Financiële Commissie:
• inzicht te geven aan de leden hoeveel geld er vanuit het campagnebudget besteed is aan deze
peilingen uitgevoerd door Maurice de Hond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2022.;

en gaat over tot de orde van de dag.