Congres 116 | Last update today at 13:28 hour

AOM116.03 – Kinderen mee naar het congres

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Ledenvergadering afdeling België & Luxemburg
Woordvoerder: Joost Hermans

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• het bieden van gelijke kansen een fundamenteel streven is voor sociaal-liberalen;
• zorgtaken, zoals ouderschap, een beperkende factor kunnen zijn voor politieke participatie, en
dat dit disproportionele impact heeft op de politieke participatie van vrouwen;

overwegende dat:
• het partijcongres een vitaal onderdeel van politieke participatie is;
• kinderopvang een bewezen methode is om participatie van ouders te versterken;
• er verder onderzoek nodig is naar het aansprakelijkheidsvraagstuk;
• ouderparticipatie leidt tot een alternatieve vorm van verantwoordelijkheid;
• kinderopvang geld kost, wat niet door iedereen opgebracht kan worden;
• waar nodig en mogelijk een vrijwillige bijdrage kan worden gevraagd;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
• om met een plan te komen om de D66-congressen meer kindvriendelijk te maken, bijvoorbeeld
door het verzorgen van een speelruimte met toezicht en activiteiten (zoals knutselen,
schminken), het verzorgen van een ruimte voor borstvoeding of kolven, het verzorgen van een
slaapruimte voor middagdutjes en het verzorgen van een verschoonplek/ruimte met
verschoontafel indien die niet aanwezig is op de gekozen locatie;
• om daarin passende oplossingen mee te nemen om de aansprakelijkheid te dekken;
• om daarin een financieel plan voor deze kindvriendelijke aspecten mee te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.