Hoe jij je hele leven lang blijft leren

Alles om ons heen verandert voortdurend – en wij zelf ook. Daarom is het belangrijk dat we ons aan kunnen passen aan de eisen van een veranderende omgeving. Wanneer de arbeidsmarkt verandert, moet je dus ook de kans krijgen om je vaardigheden aan te passen. Mensen moeten voor een andere richting kunnen kiezen. We willen dat mensen weerbaar en vrij zijn. Zo kan iedereen mee blijven doen.

Onze arbeidsmarkt verandert continu. Met name door de mogelijkheden van nieuwe technologieën en door vraagstukken als klimaatverandering, uitputting van de aarde en de transitie naar een circulaire en duurzame economie en samenleving.

Robotisering en automatisering zijn niet te stoppen. Hierdoor zullen banen verdwijnen, maar er zal ook nieuw soort werk ontstaan. Daarom moeten we vol inzetten op onderwijs waarmee we mensen klaar maken voor de toekomst. Dat vraagt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook méér onderwijs op de arbeidsmarkt.

De schoorsteenveger van nu is de zonnepanelen monteur van de toekomst. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk omscholing is in een veranderende omgeving. We maken het sociaal leenstelsel toegankelijk voor laatbloeiers. Iedereen, jong en oud, die na een aantal jaar werken een nieuwe kans wil, moet die krijgen.

Mensen die na een onderbreking van hun carrière een doorstart willen maken, krijgen de gelegenheid hun vaardigheden snel weer op peil te brengen. Ouderen krijgen makkelijker toegang tot het mbo/hbo/wo voor door meer gebruik te maken van deelcertificaten, flexibiliteit te brengen in het aanbod en redelijke collegegelden te vragen. Bovendien krijgen ook mensen in de WW of bijstand de mogelijkheid om een opleiding te volgen.

In het kader van een leven lang leren bevorderen we het aanbod van avondopleidingen in het hoger
en- beroepsonderwijs en nemen we barrières als leeftijdseisen en hoge collegegelden weg. Een leven lang leren geldt ook voor nieuwkomers, want juist hen kunnen we op deze manier helpen om hun plek in de samenleving te vinden.