Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 juli 2018

Hoofdlijnen Klimaatakkoord goede eerste stap, nu doorpakken

Na het groenste regeerakkoord ooit en de Klimaatwet die nog verder gaat dan het regeerakkoord, ziet D66 dat er goede stappen worden gezet met de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.

“Nu moeten we doorpakken. Het kabinet moet snel met het Klimaatakkoord aan de slag”, aldus Tweede Kamerlid Rob Jetten. “Het is niet zo dat de opwarming van de aarde wel even wacht omdat wij nog afspraken moeten maken. Klimaatverandering gebeurt nu. De maatregelen mogen nog concreter en ambitieuzer.”

Van woorden naar daden

Met de eerder gepresenteerde de Klimaatwet worden de doelstellingen voor het beperken van broeikasgassen wettelijk vastgelegd. In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over welke maatregelen worden genomen om de uitstoot van CO2 te beperken. Rob Jetten: “In het regeerakkoord hebben we afgesproken de kolencentrales te sluiten, zetten we vol in op schone energie, blijven we in beweging met de trein, fiets en de elektrische auto. Met zeven politieke partijen hebben we vervolgens de Klimaatwet gepresenteerd waarin we met partijen van links tot rechts wettelijk vastleggen dat we de CO2-uitstoot halveren in 2030 en met 95% verlagen in 2050. We zetten het groenste regeerakkoord ooit dus ook om in daden. Bovendien gaan we van het Gronings gas af. Naast de brede steun in politiek Den Haag willen we samen met ondernemers en natuur- en milieuorganisaties werken aan de concrete oplossingen. We hebben een gezamenlijk doel en daar hebben we elkaar hard voor nodig.”

Nederland als koploper

D66 ziet enorme kansen voor Nederland om voorop te lopen met een ambitieuze aanpak om klimaatverandering tegen te gaan. Comfortabele, goed geïsoleerde huizen; gezondere lucht in onze steden door schonere auto’s, scooters en bussen; een wereldwijd toonaangevende industrie en chemiesector door innovatie; en de omslag naar kringlooplandbouw voor gezond voedsel en goed boeren waarbij alle producten die het landbouwbedrijf verlaten worden gebruikt als eindproduct of als grondstof voor een ander product. Rob Jetten ziet dat Nederland met voorop lopen kansen kan grijpen: “Nederland kan koploper zijn en laten zien wat we kunnen. Dat zorgt naast een beter klimaat ook voor een gezonde, sterke economie en voor de banen van de toekomst. We moeten ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Daarbij moeten de lusten én de lasten eerlijk worden verdeeld over industrie en de mensen.”

Bemoedigend begin van Klimaattafels

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zien er bemoedigend uit. Daarbij is wel de ene klimaattafel wat ambitieuzer en concreter geweest dan de andere. De tafel Gebouwde Omgeving en de tafel Elektriciteit verdienen een compliment. De klimaattafels Mobiliteit, Industrie en Landbouw laten zien dat er potentie is, maar er is nog wel een flinke slag nodig om de voorstellen uit te werken. Daar kan nog wel een tandje bij. D66 verwacht dat het kabinet in de zomer hier flink werk van gaat maken. Na de zomer behandelt de Tweede Kamer de voorstellen van het kabinet. Dan zal Jetten samen met de groene collega’s in de fractie alle maatregelen beoordelen.

Thema

Klimaat, natuur & milieu

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Lees meer