Jouw stem,
hun toekomst.

Beeld: WeFilm

Wij zijn eerlijk over de problemen en glashelder over de oplossingen.
Wij maken keuzes voor de toekomst, ook als die nu moeilijk zijn.
Met jouw stem kunnen wij aan het werk: een nieuwe politieke generatie met nieuwe energie.

Voor het beste onderwijs D66 is de enige partij die het onderwijs altijd op één zet. Goed onderwijs is de belangrijkste voorwaarde voor een sterke samenleving. We gaan het lerarentekort te lijf met minder papierwerk en een beter salaris, zodat er meer tijd is voor kinderen. Lunch op school voor alle kinderen die het nodig hebben, omdat je op een lege maag niet kan leren. En een hogere
aanvullende beurs voor studenten in het mbo, omdat vakmanschap de basis
voor een sterke economie.

Bekijk onze plannen
Voor klinkend klimaatresultaat
D66 is de enige klimaatpartij die áltijd verantwoordelijkheid neemt. De klimaatdoelen zijn dankzij politieke strijd van D66 binnen bereik. Maar we zijn er nog lang niet. Wij vragen het vertrouwen om de klus klaren. Wij sluiten geen enkele schone techniek uit, daar hebben we de luxe niet voor. Wij gaan fossiele subsidies afschaffen. Een einde maken aan de bio-industrie. Massaal huizen isoleren. Het openbaar vervoer goedkoper maken. En de rest van de wereld helpen om mee te doen. 

Bekijk onze plannen
Voor een eerlijke economie
Je moet kunnen verdienen om eerlijk te kunnen verdelen. Door te investeren in de groene ondernemers van de toekomst verdienen we aan klimaatactie. We geven meer ruimte voor groei, met minder beklemmende regels. Wie meer wil werken moet daar meer voor terugzien. Dat is goed voor de hele economie en de samenleving. Daarom verlagen wij de belasting voor mensen met een middeninkomen, zoals leraren en verpleegkundigen.

Bekijk onze plannen

Overweeg je op D66 te stemmen? Of twijfel je nog? Wij durven de vergelijking met andere partijen wel aan! Met de partijdige kieswijzer laten we jou de belangrijkste verschillen zien.