Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Interne Democratie

Op congres 108 is de resolutie “Democratie van Nu” aangenomen met daarin het voornemen te investeren in de interne democratie van D66. Hiertoe heeft het Landelijk Bestuur de Werkgroep Interne Democratie ingesteld. Deze werkgroep heeft als opdracht de bestaande statuten, reglementen, instanties en procedures rondom de besluitvorming binnen D66 te evalueren.

De werkgroep heeft als doelstelling om met aanbevelingen te komen om de interne democratie te versterken. Hiertoe zullen de bestaande structuren getoetst worden op de toegankelijkheid, helderheid en betrouwbaarheid. Bij haar werkzaamheden zal de werkgroep ook zelf handelen in openheid en toegankelijkheid voor leden uit alle lagen van de vereniging. Op congres 110 zullen de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden met eventueel noodzakelijke voorstellen tot aanpassingen van reglementen.

Deze pagina zal bijgewerkt worden met tussentijdse resultaten en documentatie. Mocht u nu al ideeën willen inbrengen dan kunt u contact opnemen met de werkgroepvoorzitter Jelmer Schreuder via het e-mailadres internedemocratie@d66bestuur.nl. Daarnaast nodigen we u graag uit voor onze deelsessie op congres 109!

Interne Democratie anno 2019

In dit document hebben wij de bestaande partijdemocratie uitgewerkt. Hierin zijn de principes en gebruiken zoals we die nu kennen terug te vinden, en hoe deze verankerd zijn in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Met dit document willen we het voor iedereen toegankelijk maken om mee te denken en te doen, met een gedeelde basiskennis van de bestaande interne democratie.

Samenstelling van de werkgroep

De werkgroep bestaat nu uit een kerngroep bestaande uit Jelmer Schreuder (voorzitter), Ayla Schneiders en Robert Zuidbroek. Deze kerngroep kan nog worden uitgebreid en wij willen op specifieke (deel)projecten meer mensen betrekken op basis van expertise en betrokkenheid. Daarnaast zullen wij het voor iedereen mogelijk maken in te schrijven op een mailinglijst waarop wij ideeën zullen delen om regelmatig tussentijds te toetsen met een bredere groep.

Proces tot congres 110

In grote lijnen zal het proces in 5 fases op te delen zijn:

 1. Opstarten (december 2018 – februari 2019)
  Verkenning van de opdracht met telefonische en koffie-afspraken. Op basis hiervan de bestaande partijdemocratie in kaart brengen. De planning maken voor het vervolgproces.
 2. Ophalen (maart – mei 2019)
  In gesprek met leden op het congres, online en op bijeenkomsten. Zo breed mogelijk ophalen wat er leeft aan ideeën en drempels. Het startschot van deze fase zal onze deelsessie op congres 109 zijn.
 3. Samenvatten en selecteren (mei – juni 2019)

  De opgehaalde ideeën en drempels samenvatten en prioriteren. Op basis hiervan komen met een schets van de voorstellen die we willen gaan doen. Deze willen we dan toetsen bij de ons bekende betrokken leden en op de kaderdag in juni.
 4. Uitwerking (juli – september 2019)
  De voorstellen en de gevolgen daarvan moeten daarna reglementair en organisatorisch goed uitgewerkt worden. Dit doen we gedurende de zomerperiode.
 5. Presentatie (oktober – november 2019)
  De uitgewerkte voorstellen worden gepresenteerd en komen ter stemming op het najaarscongres. Hierover willen we ook voor het congres al discussie faciliteren. Zo willen wij mogelijke indieners van amendementen ook helpen met de achtergrondinformatie en de beweegredenen van de voorstellen waar wij toe gekomen zijn.

Hierover volgt uiterlijk op congres 109 meer concrete informatie.

Blijf op de hoogte

Klik hier op je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Doe mee aan de ledenraadpleging interne raadpleging

Ook tijdens congres 110 kun je meedoen aan besluitvorming voor de toekomst van D66. Naar aanleiding van aangenomen voorstellen op congres 108 gaan we dit congres onder andere aan de slag met de Democratie van Nu in onze partij. Hoe versterken we onze interne democratie? We vragen je alvast mee te doen met onze ledenraadpleging.

Laatst gewijzigd op 8 augustus 2019

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48