Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Interne Democratie

Op Congres 108 (oktober 2018) is de resolutie “Democratie van Nu” aangenomen met daarin het voornemen te investeren in de interne democratie van D66. Hiertoe heeft het Landelijk Bestuur de Werkgroep Interne Democratie ingesteld. Deze werkgroep heeft als opdracht de bestaande statuten, reglementen, instanties en procedures rondom de besluitvorming binnen D66 te evalueren.

De werkgroep heeft als doelstelling om met aanbevelingen te komen om de interne democratie te versterken. Hiertoe zullen de bestaande structuren getoetst worden op de toegankelijkheid, helderheid en betrouwbaarheid. Bij haar werkzaamheden zal de werkgroep ook zelf handelen in openheid en toegankelijkheid voor leden uit alle lagen van de vereniging. Op congres 110 zullen de tussentijdse resultaten van het onderzoek, namelijk enkele hoofdsporen, gepresenteerd worden. Deze hoofdsporen zullen richting geven aan uitgewerkte voorstellen die op Congres 111 (voorjaar 2020) worden voorgelegd.

Deze pagina zal bijgewerkt worden met tussentijdse resultaten en documentatie. Mocht je nu al ideeën willen inbrengen dan kun je contact opnemen met de werkgroepvoorzitter Jelmer Schreuder via het e-mailadres internedemocratie@d66bestuur.nl.

Daarnaast nodigen we je graag uit voor de deelsessie tijdens Congres 110!

Interne Democratie anno 2019

In dit document hebben wij de bestaande partijdemocratie uitgewerkt. Hierin zijn de principes en gebruiken zoals we die nu kennen terug te vinden, en hoe deze verankerd zijn in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Met dit document willen we het voor iedereen toegankelijk maken om mee te denken en te doen, met een gedeelde basiskennis van de bestaande interne democratie.

Samenstelling van de werkgroep

De werkgroep bestaat nu uit een kerngroep bestaande uit Jelmer Schreuder (voorzitter), Ayla Schneiders en Robert Zuidbroek. Deze kerngroep kan nog worden uitgebreid en wij willen op specifieke (deel)projecten meer mensen betrekken op basis van expertise en betrokkenheid. Daarnaast zullen wij het voor iedereen mogelijk maken in te schrijven op een mailinglijst waarop wij ideeën zullen delen om regelmatig tussentijds te toetsen met een bredere groep.

Proces tot congres 111

In grote lijnen is het proces in meerdere fases opgedeeld:

 1. Opstarten (december 2018 – februari 2019)
  Verkenning van de opdracht met telefonische en koffie-afspraken. Op basis hiervan de bestaande partijdemocratie in kaart brengen. De planning maken voor het vervolgproces.
 2. Ophalen (maart – mei 2019)
  In gesprek met leden op het congres, online en op bijeenkomsten. Zo breed mogelijk ophalen wat er leeft aan ideeën en drempels. Het startschot van deze fase zal onze deelsessie op Congres 109 zijn.
 3. Samenvatten en selecteren (mei – juni 2019)
  De opgehaalde ideeën en drempels samenvatten en prioriteren. Op basis hiervan komen met een schets van de voorstellen die we willen gaan doen. Deze willen we dan toetsen bij de ons bekende betrokken leden en op de kaderdag in juni.
 4. Uitwerking (juli – september 2019)
  De voorstellen en de gevolgen daarvan worden daarna reglementair en organisatorisch uitgewerkt in drie hoofdsporen. Tegelijkertijd loopt er een online consultatie. De afronding hiervan gebeurt aan het einde van de zomerperiode.
 5. Presentatie en discussie (oktober – november 2019)
  De uitgewerkte hoofdsporen worden gepresenteerd en komen ter bespreking in een deelsessie op het najaarscongres.
 6. Uitwerking discussie Congres 110 en hoofdsporen (november 2019 – februari 2020)
  Naar aanleiding van de discussie over de hoofdsporen worden de voorstellen uitgewerkt tot concrete punten en mogelijke wijzigingsvoorstellen van het Huishoudelijk Reglement.
 7. Presentatie en Besluitvorming (voorjaar 2020)
  De uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd op Congres 111. Tijdens dit Congres worden ook eventuele wijzigingsvoorstellen in stemming gebracht. Hierover willen we ook voor het congres al discussie faciliteren. Zo willen wij mogelijke indieners van amendementen ook helpen met de achtergrondinformatie en de beweegredenen van de voorstellen waar wij toe gekomen zijn.

Hierover volgt uiterlijk op congres 110 meer concrete informatie.

Blijf op de hoogte

Klik hier op je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Laatst gewijzigd op 24 september 2019