€73.964
/ €100.000
74%

Het zijn spannende tijden voor ons land en de partij. Dat het kabinet is gevallen is betreurenswaardig. Want er liggen grote opgaven voor Nederland: klimaat, woningbouw, onderwijs. Gezien de uitdagingen van deze tijd en een oorlog op ons continent, is niemand gebaat bij stilstand door een politieke crisis. 

€1.001
/ ∞

Geef onze vrijwilligers een steuntje in de rug. Zo kunnen we niet alleen zorgen voor voldoende advertenties en campagnematerialen, maar ook een kopje koffie na een activiteit.