Gaswinning in Groningen omlaag

In Groningen moeten mensen even veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Daar moet de gaswinning op worden aangepast. Wat D66 betreft wordt de gaswinning versneld afgebouwd naar 0. Op dit moment zijn veel huishoudens nog afhankelijk van Gronings gas voor verwarming. Daarom moet Nederland zo snel mogelijk het gebruik van Gronings gas verminderen, via energiebesparing, duurzame alternatieven en de ombouw van apparaten die Gronings gas gebruiken zoals onze cv’s.

De veiligheid staat voorop. Tegelijkertijd met het substantieel verlagen van de gaswinning, zet D66 ook in op het verder verbeteren van de veiligheid van Groningers door de huizen, gebouwen, scholen en infrastructuur zo snel mogelijk te verstevigen. Het verstevigen van huizen biedt ook op de langere termijn veiligheid. Op initiatief van D66 worden huizen in Groningen met de verstevigingsoperatie ook meteen verduurzaamd. Daar hebben Groningers nu direct én in de toekomst iets aan.

Mensen in Groningen hebben niet om de aardbevingen gevraagd, maar zitten wel met de gevolgen. D66 wil dat schade die door gaswinning of andere mijnbouwactiviteiten wordt veroorzaakt altijd ruimhartig, snel en onafhankelijk vergoed wordt. Besluitvorming over de schadevergoeding moet écht onafhankelijk van de NAM plaatsvinden, want degene die de scheuren in je huis veroorzaakt moet niet degene zijn die bepaalt of en hoe hoog je schadevergoeding wordt. D66 wil ook een einde maken aan de papieren rompslomp voor gedupeerde bewoners. Er moet één aanspreekpunt voor schade zijn waar mensen terecht kunnen. En voor kleine schades hoeven niet steeds weer uitgebreide rapporten gemaakt te worden. Ze kunnen gewoon vooraf vergoed worden met bijvoorbeeld steekproefsgewijze verantwoording achteraf.

Voor mensen die door de aardbevingen helemaal vastzitten in een onverkoopbaar huis moet er een uitkoopregeling komen. D66 wil in Groningen bijzondere aandacht voor het behoud van het cultureel erfgoed. Ook wil D66 dat er een onafhankelijk onderzoeksprogramma naar de bodem komt, zodat we voor besluiten over de gaswinning niet langer afhankelijk zijn van de informatie van de NAM.