Perspectief voor een Groningen zonder gas

In Groningen moeten mensen even veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Daarom stoppen we zo snel mogelijk met de gaswinning in Groningen. Op dit moment zijn veel Nederlandse huishoudens nog afhankelijk van Gronings gas voor verwarming. Daarom moet Nederland zo snel mogelijk werk maken van het opwekken van duurzame alternatieven voor gas, energiebesparing, en het gasvrij maken van huizen. In de tussentijd importeren we gas uit andere landen.

De veiligheid staat voorop. Daarom zet D66, naast het stopzetten van de gaswinning, ook in op het verder verbeteren van de veiligheid van de Groningers. Dit doen we door de huizen, gebouwen, scholen en infrastructuur zo snel mogelijk te verstevigen. Het verstevigen van huizen biedt ook op de langere termijn veiligheid. Op initiatief van D66 worden huizen in Groningen met de verstevigingsoperatie ook meteen verduurzaamd. Daar hebben Groningers nu direct én in de toekomst iets aan.

Perspectief voor Groningers begint bij je veilig voelen. Daarom zetten we als D66 in op het zo snel mogelijk afronden van de schade afhandeling en de versterkingsoperatie. Duidelijkheid over termijnen en regelingen is hierbij cruciaal. Onverklaarbare verschillen binnen buurten en dorpen moeten worden weggenomen. 

Naast de fysieke schades aan huizen hebben Groningers ook veel mentale schade als gevolg van de aardbevingen en de schadeafhandeling. Mentale en immateriële schade moet zowel bij volwassenen als jongeren worden vergoed. Zo bouwen we niet alleen aan een veilig huis maar bouwen we ook aan een nieuwe toekomst voor Groningers. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar voor de stress van hun ouders en verdienen duidelijkheid en hulp bij het vormgeven van hun toekomst. Daarom moeten we kinderen en jongeren ook extra aandacht geven. 

Perspectief betekent ook een duurzame toekomst. D66 zet zich daarom volop in, om de versterkingsoperatie en het schadeherstel samen te laten vallen met het verduurzamen van woningen. Zo helpen we niet alleen het klimaat maar ondersteunen we ook Groningers bij het betaalbaar maken van hun energierekening.