Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Wat houdt de nieuwe Donorwet in?

Dinsdag werd de initiatiefwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra voor een actief donorregistratiesysteem aangenomen in de Eerste Kamer. Wat houdt de nieuwe Donorwet in? Lees het hieronder.

Hoe het nieuwe actieve donorregistratiesysteem werkt (ADR)

Iedereen die nu nog niet staat geregistreerd krijgt twee keer een donorformulier thuis gestuurd met de vraag om je donorkeuze te registreren. Dat kan zijn: ja, nee, mijn nabestaanden beslissen of een specifiek persoon mag beslissen. Daarnaast wordt er uitgelegd dat als je geen van deze keuzes vastlegt je geen bezwaar hebt om donor te zijn. De tweede brief komt na zes weken, indien je de eerste keer niet gereageerd hebt. Reageer je dan opnieuw niet, ontvang je na zes weken een brief dat je als “geen bezwaar” om donor te zijn geregistreerd staat. Als je dat toch niet wil, dan kun je die keuze op elk moment en zo vaak als je wil wijzigen. Dat kan door opnieuw een donorformulier in te vullen of door op internet met DigiD je keuze te wijzigen. Wat je kiest staat je dus geheel vrij. Op deze manier zorgen we ervoor dat van iedereen boven de 18 in Nederland duidelijk is wat zijn of haar donorkeuze is.

Rol nabestaanden

Op dit moment is van 60% van de mensen geen keuze bekend. Daardoor komen nabestaanden voor de lastige keuze te staan als artsen bij geen registratie gaan vragen of iemand wel of niet donor wil zijn. Geen zelfbeschikking dus en voor nabestaanden een hele lastige vraag op een moeilijk moment. Uit de praktijk blijkt dat zij vervolgens in overgrote meerderheid ‘nee’ zeggen. Omdat ze het niet aandurven, ze maken een periode door van rouw. Achteraf blijkt dat een groot gedeelte van hen spijt krijgt van die beslissing. Daarom vinden we het zo van belang dat iemand tijdens zijn of haar leven een keuze maakt, zodat je nabestaanden dat ingewikkelde besluit niet voor je hoeven te nemen. Met de nieuwe donorwet kunnen we de zelfbeschikking dus vergroten. Als er straks ‘geen bezwaar’ staat, kunnen nabestaanden denken: als mijn naaste wel bezwaar had gehad, dan zou die dat wel hebben aangegeven. Wel zal altijd overlegd worden met de nabestaanden. Dat is in het huidige systeem zo, maar zal dat zal ook bij de nieuwe donorwet het geval zijn. Bij zwaarwegende bezwaren van de nabestaanden, zal er geen donatie plaatsvinden.

Er isvoor gekozen om een zichtbaar onderscheid te maken tussen mensen die ‘ja’ aangeven op hun donorformulier en mensen die ‘geen bezwaar maken’. Hiermee is voor nabestaanden duidelijk op welke wijze de registratie tot stand is gekomen.   De wet voorziet ook in de mogelijkheid voor nabestaanden om uiteen te zetten dat de geregistreerde wil van hun geliefde niet (meer) zijn werkelijke wil representeerde. In dat geval zal er geen donatie plaatsvinden.

Uitgebreide publiekscampagne

Voorlichting is cruciaal. Daarom zal voordat de  nieuwe donorwet wordt ingevoerd,  uitgebreide uitleg worden gegeven over hoe de nieuwe wet in de praktijk werkt. Het is belangrijk dat iedereen hiervan op de hoogte is, voordat de wetswijziging ingaat. Hierbij zal ook  extra aandacht besteed worden aan mensen die laaggeletterd zijn, bijvoorbeeld in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven. Voor wilsonbekwamen geldt dat zij alleen donor worden als een wettelijk vertegenwoordiger of de nabestaanden hier toestemming voor geven. De wet zal naar verwachting in juli 2020 kunnen worden ingevoerd. Op deze manier is er dus voldoende tijd voor voorlichting om iedereen op de hoogte te stellen.

Reminder

Bij elke aanvraag voor een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs word je opnieuw geïnformeerd over donorregistratie, over hoe je die registratie kan bekijken en desgewenst kan wijzigen.

InternationaalZowel wetenschappelijk onderzoek als een vergelijking tussen Europese landen laat zien dat landen met een geen-bezwaar systeem soortgelijk aan ADR, over het algemeen meer postmortale donoren hebben. Bovendien wordt met de invoering van ADR ook de laatste aanbeveling overgenomen uit het Masterplan Orgaandonatie, dat hiertoe al in 2008 adviseerde.

Feiten en cijfers

  • Door toestemming te geven voor orgaandonatie geef je aan dat je bereid bent donor te worden, maar de kans om daadwerkelijk donor te worden is heel klein. Afgelopen jaar werden er in Nederland  244 mensen donor na overlijden.
  • De kans om zelf een donororgaan nodig te hebben, is veel groter dan de kans om ooit donor te kunnen worden.
  • 63% van de mensen wil wel donor zijn.
  • Maar slechts 24% staat als ‘ja’ geregistreerd.
  • 60% staat helemaal niet geregistreerd.
  • 88% van de mensen zou als het nodig is graag een donororgaan willen ontvangen.
  • 1 donor kan 8 levens redden.

Laatst gewijzigd op 13 februari 2018