VMS Symposium: Op zoek naar de economie van de toekomst

Het politiek-economische model van vandaag is failliet. Terwijl de aarde steeds verder opwarmt, blijft de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd toenemen. Onzekere arbeidsrelaties en inflatie zetten de bestaanszekerheid van groepen mensen verder onder druk. De arbeids- en woningmarkt zijn overspannen. Ondertussen blijven enkele grote ondernemingen miljardenwinsten boeken; winst die voor het leeuwendeel naar vermogende aandeelhouders gaat. En dat vergroot de ongelijkheid, die weer een bedreiging vormt voor de democratie. 

Vrijdag 9 juni 2023

Tijdens deze avond gaan we op zoek naar nieuwe ideeën over de economie. We gaan anders produceren, consumeren, ondernemen, werken en bankieren. En dat verandert de sociale en economische relaties in de samenleving radicaal. Hoe willen we dat onze economie er over tien jaar uitziet? Welke waarden zetten we op de balans van het bedrijfsleven en de staat? En hoe geven we democratisch vorm aan deze economie van de toekomst?

Onder meer:

– Marleen Stikker – directeur Waag Futurelab
– Reint Jan Renes – lector Psychologie van een Duurzame Stad, Hogeschool van Amsterdam
– Michel Scholte – directeur True Price
– Marike Knoef – decaan Tilburg School of Economics and Management

Inloop 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur
Einde 21.00 uur
Borrel

Regulier: €9,-
Jongeren t/m 27 jaar: €7,50

BlueCity
Maasboulevard 100
Rotterdam