Conferentie Zuid

Beeld: D66

Op zaterdag 9 november organiseren D66 Noord Brabant, Limburg en Zeeland samen met onze Vlaamse zusterpartij OpenVLD weer een Conferentie Zuid.

Er staan verschillende interessante sprekers op het programma, zoals onze partijleider Rob Jetten, fractievoorzitter van onze Europese fractie Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementslid namens OpenVLD Hilde Vautmans en bestuurslid van de Europese partij voor liberalen en democraten, Didrik de Schaetzen. 

Ook organiseren we diverse interessante themabijeenkomsten en workshops, bijvoorbeeld over klimaat, bestaanszekerheid, AI en digitalisering. 

Locatie: Van der Valk Tilburg
Dokter Bloemenlaan 8
5022 KW Tilburg

Programma

Plenaire opening
09:00 – 09:25 Inloop
09:25 – 09:30 Welkomstwoord Marusjka Lestrade-Brouwer
09:30 – 09:45 Openingsspeech Victor Everhardt, partijvoorzitter D66
09:30 – 10:00 Discussie met EP Partijleiders Hilde Vautmans (Open Vld) en Gerben Jan Gerbrandy (D66) Dagvoorzitter: Maartje Jansen (liaison International Office D66)
10:00 – 10:45 Introductie tot Alde Renew Didrik de Schaetzen, Bestuurslid Alde

10:45 – 11:15 Koffiepauze

11:15 – 12:30 Workshops 1, 2, 3 en 4

12:30 – 13:45 Lunchpauze

13:45 – 15:15 Workshops A, B, C en D

15:15 – 16:00 Koffiepauze & Netwerksessie

Plenaire afsluiting
16:00 – 16:15 Slotwoord Victor Everhardt, partijvoorzitter D66
16:15 – 16:30 Slotwoord door politiek leider D66 Rob Jetten
16:30 – 17:30 Borrel & Netwerksessie

Workshops

Workshop schema

11:15 – 12:30
Workshop 1
Empowerment Evenement: Vrouwen in de Politiek, Interne en Inclusieve Democratie

Een workshop waarin richtlijnen worden gegeven om vrouwen te helpen in de wereld van de politiek te presteren. Vrouwen over de hele wereld vechten voor een regeringsvorm waarin rechtvaardigheid is afgestemd op de behoeften van iedereen.
Spreker: Lisa van Ginneken
Lisa is een voormalig Tweede Kamerlid voor D66 (31-03-21 / 06-12-23). Haar beroep is softwareontwikkelaar, senior consultant en coach/trainer. Als Kamerlid werkte ze aan personen- en familierecht, ICT en privacy.

Workshop 2
Voorbij Grenzen: Samenwerking tussen de provincie Zeeland (NL) en Vlaanderen (België)

Een verhaal over de vele manieren van samenwerking tussen Zeeland en Vlaanderen. Speciale aandacht voor de samenwerking in het kader van de kandidatuur van Gent (Vlaanderen) voor Europese Culturele Hoofdstad 2030.
Spreker: Han Polman
Han is Commissaris van de Koning in Zeeland. Hij is lid van D66 en was burgemeester van verschillende gemeenten, waaronder in Brabant, voordat hij provinciegouverneur werd.

Workshop 3
Ecowatch Europa: Veiligheid over de grens

Hoe te handelen bij grensoverschrijdende milieumisdrijven, bijvoorbeeld in gevallen van drugsafvaldumping aan beide zijden van de grens.
Spreker: (Wordt aangekondigd)

Workshop 4
Powering Progress: Dialogen over energie
Een workshop over de volgende thema’s:
Schone, betrouwbare en betaalbare energie
Financiering van de transitie
Laat niemand achter
Spreker: Nicolaas Veltman

Workshop Schema
13:45 – 15:15

Workshop A: Europees Defensiefonds, Damen Naval Ship Building
Spreker: Richard Keulen, Damen Naval Ship Building
Damen leidt een van de projecten voor het Europees Defensiefonds: Sea Defence. Richard Keulen zal het belang van Europese fondsen en samenwerking op het gebied van defensie-industrie ontwikkeling bespreken, en hoe bedrijven hun samenwerking organiseren.
Sprekers Bio:
Richard Keulen heeft verschillende prominente posities bekleed, waaronder Hoofd Marine Public Affairs (2006-2009), Commandant in de Koninklijke Marine (2010-2011) en Stafmedewerker EU Militaire Samenwerking bij de Defensiestaf (2012-2013). Sinds 2013 werkt hij bij Damen, eerst als Director Naval Sales Support en momenteel als Director Corporate Strategy and Innovation.

Workshop B: Digitalisering en Democratie – Technologie, Publieke Waarden en Democratie
Spreker: Kees Verhoeven
Deze workshop behandelt de internationale uitdaging van het gebruik van digitale middelen en de impact ervan op mensen en de samenleving. Het verkent de noodzakelijke acties voor politici in het digitale tijdperk.
Sprekers Bio:
Kees Verhoeven studeerde Economische Geografie en is nu consultant, spreker en auteur van “Democratie Crasht: Politieke Machteloosheid in het Digitale Tijdperk”. Hij was Kamerlid voor D66 van 2010 tot 2021 en staat bekend om zijn inzet voor privacy en een robuustere digitale overheid.

Workshop C: AquaHorizon – Europese Kaderrichtlijn Water
Spreker: Professor Marleen van Rijswick
Deze workshop verkent de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water en de implicaties ervan voor Zuid-Nederland en België (Vlaanderen).
Sprekers Bio:
Professor Marleen van Rijswick is een toonaangevende autoriteit in Europees en nationaal waterrecht. Ze leidt het Utrecht Centrum voor Water, Oceanen en Duurzaamheid en onderzoekt de plaats van waterrecht binnen Europees en nationaal milieurecht. Ze neemt deel aan het Water Governance Initiative van de OESO en doceert aan verschillende universiteiten wereldwijd. In 2026 ontving ze de Schilthuisprijs voor haar bijdragen aan het waterrecht.

Workshop D: Verborgen Psychologie Achter Populisme
Sprekers: Huub Buijssen
Deze workshop verdiept zich in de psychologische factoren achter populisme. Huub Buijssen legt uit hoe populistische politici inspelen op universele menselijke instincten, emoties en verlangens, en waarom begrip van deze psychologie cruciaal is om populisme te bestrijden.
Sprekers Bio:
Huub Buijssen: Een psychogerontoloog en voormalig gezondheidszorg- en klinisch psycholoog (PhD), Buijssen heeft meer dan 40 boeken geschreven die in meerdere talen zijn vertaald.