Drugsmanifest: tijd voor een nieuwe drugsaanpak

D66 roept samen met mensen uit de wetenschap, advocatuur, verslavingszorg, mediawereld en dancescene op tot een andere drugsaanpak. Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. De ondertekenaars van het drugsmanifest verschillen van mening over drugs maar zijn het over één ding eens: reguleren is beter dan verbieden.

Er waait een gure wind door het drugsdebat. Door de onmacht om drugscriminaliteit effectief aan te pakken, lijken we juist door te schieten naar het tegenovergestelde. Maar méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaat het verschil niet maken. Vandaag de dag lijken overheden helaas nog altijd blind voor dat inzicht.

De ondertekenaars van dit manifest verschillen van mening over drugs. Sommigen van ons keuren het gebruik van drugs af. Anderen geloven dat mensen vrij moeten zijn om genotmiddelen te gebruiken. Maar samen vinden we het belangrijk om zowel de schadelijke effecten van drugsgebrúik als van drugsbestríjding te beperken op basis van beleid dat wérkt.

Daarom zeggen wij: Kies voor een gereguleerde drugsmarkt. Zie mensen die drugs gebruiken niet als criminelen. En werk internationaal samen, want drugscriminaliteit houdt zich niet aan landsgrenzen. Dat is goed voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze samenleving.

Wij roepen de overheid op de waarheid onder ogen te zien. Een drugsvrije wereld is een utopie. Benoem een staatscommissie die voorstellen doet om ons drugsbeleid te hervormen.