Diversiteit en Inclusie

Iedereen moet zich thuis voelen bij D66. We willen een inclusieve vereniging zijn waarin iedereen meedoet, meepraat en meebeslist. D66 is ervan overtuigd dat meer diversiteit de kwaliteit van besluitvorming verbetert. Diversiteit en inclusie zijn dus belangrijke thema’s voor D66. De eerste pijler van het strategisch plan 2022-2026 is een inclusieve vereniging. De partij zet zich in door het geven van trainingen, het kompas inclusie, het ontwikkelen van een opleidingsmodule diversiteit en inclusie en het organiseren van activiteit die bijdragen aan de bewustwording over diversiteit en inclusie en meer.

Bevorder wederzijds
begrip

Wederzijds begrip kan vanuit drie invalshoeken benaderd worden: organisatorisch, onbewuste vooroordelen en machtsposities.

De organisatorische kant van wederzijds begrip verwijst naar de belangrijke taak die besturen, regio- en afdelingsvoorzitters en portefeuillehouders diversiteit en inclusie hebben om bewustwording en begrip te creëren over onze onderlinge verschillen en overeenkomsten.

Iedereen heeft vooroordelen. Zo ook de deelnemers aan het tafelgesprek bevorder wederzijds begrip. Alle deelnemers geven toe dagelijks met onbewuste vooroordelen te maken te hebben. Bewustwording hiervan is volgens de groep de beste manier om onbewuste vooroordelen tegen te gaan. Door vallen en opstaan
leer je voorbij de vooroordelen te kijken, dit is de eerste stap om uitsluiting tegen te gaan.

Diversiteit en inclusie blijven gevoelige thema’s. Vaak staan de meningen van verschillende groepen tegenover elkaar: de minderheid, die uitsluiting ervaart, en een meerderheid, die deze ervaring niet heeft. Iedereen hoort wel eens in het groepje van de minderheid of de meerderheid thuis. Daarom is het belangrijk om binnen de vereniging en afdelingen met niet gelijkgestemden, -dat zijn mensen die niet op elkaar lijken en of hetzelfde werk doen- het gesprek aan te gaan. De centrale vraag van dat gesprek moet zijn hoe we wederzijds begrip bevorderen

Wees inclusief

Het streven naar inclusie vraagt om aanpassingsvermogen, maar het vraagt ook om begrip van iedereen. Mensen verschillen en hebben allemaal waardevolle kenmerken. Als we naar elkaar luisteren, en het voor alle leden makkelijk maken om mee te doen dan kunnen onze verschillen onze vereniging verrijken. Dit is de taak van de vereniging en haar besturen. Maar leden hebben ook de verantwoordelijkheid om zich te blijven uitspreken.

Verzeker diversiteit in vertegenwoordiging

Het verzekeren van diversiteit in vertegenwoordiging is niet makkelijk. Om dit goed te doen is het belangrijk rekening te houden met twee aandachtspunten:

  • Mensen hebben niet dezelfde startpositie: Als we diversiteit in vertegenwoordiging willen verzekeren dan is het belangrijk dat we vooropstellen dat niet iedereen dezelfde startpositie heeft. Door hiermee rekening te houden voorkomen we onbedoelde uitsluiting.
  • Het aantrekken- en behouden van divers talent zijn niet hetzelfde: Mensen willen zich gezien en gewaardeerd voelen. Je trekt mensen niet aan omdat je ermee wilt pronken of het diversiteitsboxje wil aanvinken, maar omdat je potentie in ze ziet en ze wilt helpen. Je behoudt mensen door in ze te investeren. Dit kan door bijvoorbeeld mentorprogramma’s te creëren. Het mooie aan zo’n mentorprogramma is dat je als talent echt geholpen wordt om jezelf te ontwikkelen. Als partij investeer je hier ook in de toekomst van de partij door nieuw talent te trainen voor latere politieke en of bestuurlijke functies.

Neem
verantwoordelijkheid in omgangsvormen

Veiligheid is het hart van diversiteit en inclusie. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het creëren van een vereniging waarin iedereen mee kan doen, gehoord en gezien wordt.
Daarom is het belangrijk dat de top zichtbaar is en zich openstelt in de omgang met leden. Dit kan door naar ze toe te stappen en het gesprek met ze aan te gaan op een borrel of bij andere ledenbijeenkomsten.

Zie hier het gehele Kompas Inclusie, gepresenteerd op Congres115.

Meer weten?

Wil jij meer weten over diversiteit en inclusie, een training voor je afdeling of bestuur organiseren of sparren over hoe jij bij kunt dragen aan een inclusieve vereniging?

Binnen het Landelijk Bestuur is het bestuurslid inclusie en projecten het aanspreekpunt voor vraagstukken die te maken hebben met diversiteit en inclusie.