D66 Deventer

D66 Deventer maakt zich zorgen over F348, de snelle fietsroute naar Zutphen. Er is in 2018 al geld voor vrijgemaakt, maar de aanleg is alles behalve snel. Daarom hebben wij het college hierover schriftelijke vragen gesteld.

D66 Deventer wil investeren in een snellere aanpak van het woningtekort, in betere en tijdige betrokkenheid van inwoners bij belangrijke keuzes en vanzelfsprekend in duurzame initiatieven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze en veel meer ambities staan in het verkiezingsprogramma dat de leden van D66 hebben vastgesteld. Het is vanaf nu te vinden op onze website.

D66 Deventer maakt zich zorgen over F348, de snelle fietsroute naar Zutphen. Er is in 2018 al geld voor vrijgemaakt, maar de aanleg is alles behalve snel. Daarom hebben wij het college hierover schriftelijke vragen gesteld.

D66 Deventer wil investeren in een snellere aanpak van het woningtekort, in betere en tijdige betrokkenheid van inwoners bij belangrijke keuzes en vanzelfsprekend in duurzame initiatieven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze en veel meer ambities staan in het verkiezingsprogramma dat de leden van D66 hebben vastgesteld. Het is vanaf nu te vinden op onze website.

Op initiatief van D66 is een motie opgesteld (en aangenomen) over het beter inventariseren van de fietsparkeerbehoefte in en rond de binnenstad. In het verleden gebeurde dit te vaak adhoc bij (losse) projecten of te algemeen of niet toekomst gericht. Het is zaak de fiestparkeerbehoefte voor de hele binnenstad in kaart te hebben, vóór er besluiten komen over parkeernormen in de binnenstad. (Als we het over parkeernormen hebben, hebben we het nog steeds over autoparkeren, heel verwarrend). We name

De gemeente Deventer heeft bij de begrotingsbehandeling van november 2021 veel geld vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting.

Het college van B&W liet begin november weten dat er een waterstoftankstation komt op het A1 bedrijvenpark dat speciaal is bedoeld voor vrachtwagens. Er zijn ook twee transportbedrijven die zich als gebruiker hebben aangemeld. Halverwege 2023 wordt het tankstation in gebruik genomen.D66 is blij met deze ontwikkeling en heeft eerder en vaker gevraagd om het gebruik van groen waterstof te bespoedigen. Goed dat er nu voortgang wordt geboekt.

Op 6 oktober 2021 -in de Week van de Toegankelijkheid- tekende wethouder De Geest het manifest Iedereen-Doet-Mee. Verschillende Deventer organisaties hadden het initiatief genomen om dit te doen, zoals Deventer Sportploeg, Fooruit en het Kunstcircuit. Ook D66 Deventer sloot zich hierbij aan, net als veel andere politieke partijen. Mooi om te zien hoe de leerlingen van VSO-De Linde de dag mede organiseerden

Op initiatief van D66 is een motie opgesteld (en aangenomen) over het beter inventariseren van de fietsparkeerbehoefte in en rond de binnenstad. In het verleden gebeurde dit te vaak adhoc bij (losse) projecten of te algemeen of niet toekomst gericht. Het is zaak de fiestparkeerbehoefte voor de hele binnenstad in kaart te hebben, vóór er besluiten komen over parkeernormen in de binnenstad. (Als we het over parkeernormen hebben, hebben we het nog steeds over autoparkeren, heel verwarrend). We name

De gemeente Deventer heeft bij de begrotingsbehandeling van november 2021 veel geld vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting.

Het college van B&W liet begin november weten dat er een waterstoftankstation komt op het A1 bedrijvenpark dat speciaal is bedoeld voor vrachtwagens. Er zijn ook twee transportbedrijven die zich als gebruiker hebben aangemeld. Halverwege 2023 wordt het tankstation in gebruik genomen.D66 is blij met deze ontwikkeling en heeft eerder en vaker gevraagd om het gebruik van groen waterstof te bespoedigen. Goed dat er nu voortgang wordt geboekt.

Op 6 oktober 2021 -in de Week van de Toegankelijkheid- tekende wethouder De Geest het manifest Iedereen-Doet-Mee. Verschillende Deventer organisaties hadden het initiatief genomen om dit te doen, zoals Deventer Sportploeg, Fooruit en het Kunstcircuit. Ook D66 Deventer sloot zich hierbij aan, net als veel andere politieke partijen. Mooi om te zien hoe de leerlingen van VSO-De Linde de dag mede organiseerden

Toont 23 van 23