D66 tevreden over destigmatiserend sekswerkbeleid

D66 Deventer is positief over het nieuwe sekswerkbeleid dat is voorgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders. Dit beleid richt zich op het verminderen van stigma en het decriminaliseren van sekswerk, het vergroten van de autonomie van sekswerkers, en een verschuiving in de handhaving waarbij de gemeente een leidende rol speelt.

Het nieuwe beleid introduceert een klankbordgroep, waar (voormalige) sekswerkers deelnemen om feedback te geven op basis van hun ervaringen. De gemeente Deventer neemt de regie over de integrale handhaving van sekswerk op zich, in samenwerking met de politie en de GGD IJsselland, om de veiligheid, vergunningsvoorwaarden, hygiëne en gezondheidsaspecten te waarborgen.

Deventer kiest ervoor om een deel van het sekswerk vergunningsvrij toe te staan, vooral gezien de toename van thuiswerkers. Het vergunningstelsel met een maximum wordt losgelaten, omdat dit niet in lijn is met de doelen van het nieuwe beleid. Zelfstandig sekswerk uitgevoerd door bewoners thuis vereist geen vergunning.

Ook het bevorderen opknappen van de Bokkingshang is aan de gemeente geadviseerd door Bureau Beke. Er is momenteel sprake van achteruitgang in dit gebied. De gemeente zal – waar dat binnen de verantwoordelijkheid ligt – de uiterlijke kenmerken van de straat verbeteren. 

Sommige partijen in de raad hebben het beeld geschetst dat dat het – eerder genomen – voorbereidingsbesluit aangaande enkele percelen aan de Bokkingshang tot krimp van raamprostitutie zou leiden. De portefeuillehouder heeft helder gemaakt dat dit geenszins aan de orde is en heeft dit verre van zich geworpen. Daarnaast laat ook de evaluatie van Bureau Beke zien dat er geen groei is van raamprostitutie in Deventer. In 2007 waren er 45 ramen bezet doorsekswerkers. Anno 2023 zijn dat er slechts 10.

Tijdens de Raadstafel van 8 mei zijn door D66 drie onderwerpen aangekaart waarop later teruggekoppeld zal worden aan de raad:

  • De voortgang van de klankbordgroep na een jaar uitvoering van het beleid en de resultaten hiervan.
  • Gesprekken met wooncoöperaties over thuiswerken, waarbij de portefeuillehouder een update zal geven over de uitkomsten.
  • De Wet Regulering Sekswerk, die prostitutie reguleert en nog behandeld moet worden in de Staten-Generaal. Deze wet kan direct effect hebben op het lokale beleid van Deventer, en de raad zal hierover geïnformeerd worden door de portefeuillehouder wanneer hier ontwikkelingen op zijn.

D66 Deventer kijkt uit naar de implementatie van het nieuwe beleid en is benieuwd naar de impact op de genoemde doelstellingen.