Bas Evers

Beeld: Evert van der Worp

Ik ben Bas Evers. Geboren in Deventer, opgegroeid in de dorpen Diepenveen en Schalkhaar. Ik stel me beschikbaar als kandidaat voor de gemeenteraad, omdat ik me wil inzetten voor de kansengelijkheid in onze stad en gemeente. Deventer vraagt om progressief beleid. Om politieke keuzes die van Deventer een nog mooiere, vrijere en socialere stad maken.

  • 37 jaar
  • Deventer
  • Deventer
  • Hij/hem

De gemeentepolitiek is het dichtst bij mensen georganiseerd. Het gaat over inrichting van buurten, over meepraten bij besluitvorming, over het cuturele aanbod in de stad, over meedoen in Deventer.  
 
Het gaan voor gelijke kansen voor iedereen motiveert mij om me te kandideren voor de gemeenteraad van Deventer. Omdat ik geloof dat het niet moet uit maken waar je bent geboren of waar je bent opgegroeid. Iedereen verdient gelijke kansen zich te ontwikkelen. 

Wat mij betreft creëren we die kansen gezamenlijk. Door inwoners onderdeel te laten zijn van de lokale democratie. Door mensen vroegtijdig te betrekken bij plannen, zodat ieder individu zich betrokken kan voelen bij Deventer.  
 
Bij het Deventer dat een rijke historie kent, waar een rijk cultureel aanbod is en waar mensen in aanraking komen met verschillende vormen van kunst en cultuur.  

Kansengelijkheid gaat onder andere over onderwijs, maar is meer dan dat alleen. Het gaat ook over opgroeien en leven in een fysieke omgeving die prettig is. Over zo gezond mogelijk ontwikkelen als individu. En over uitgedaagd worden door in aanraking te komen met nieuwe dingen, zoals kunst en cultuur.  
 
Deventer is een eigenwijze, authentieke stad en gemeente. En mag dat wat mij betreft nog meer uitstralen naar buiten toe. Mensen die in de gemeente wonen zijn volgens mij trots op Deventer. Dat mag gezien worden.  
 
Daarnaast is Deventer een gemeente waar het belangrijk is om zo gezond mogelijk op te groeien en te kunnen leven. Door middel van sport en bewegen, maar ook door te investeren in gezondheidsbevordering.  

• Vergroten bewonersparticipatie bij politieke besluitvorming door hen vroegtijdig te betrekken bij het maken van plannen. 
 
• Vergroten en versterken gezonde leefstijl inwoners van Deventer, zoals inwoners (meer) in gelegenheid stellen te bewegen en te sporten. 
 
• Kansengelijkheid vergroten door in te zetten op vergroten lees- en schrijfvaardigheid, bijvoorbeeld bij nieuwkomers in de gemeente. 

“Het gaan voor gelijke kansen voor iedereen motiveert mij om me te kandideren voor de gemeenteraad van Deventer. Iedereen verdient gelijke kansen zich te ontwikkelen.”