Investeren in Human Capital

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Beeld: iSock

We staan als Deventer de komende jaren voor grote uitdagingen, zoals de grootschalige
energietransitie en de bouw van nieuwe woningen. Het ontbreekt hierbij vaak niet aan
kennis of goede wil, maar aan een gebrek aan de juiste mensen. Voor de gemeente is het
van belang getalenteerde mensen zowel op te leiden in overeenstemming met de vraag in
markt als ze te behouden.

Zowel in tijden van economische groei als tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat er een mismatch op de arbeidsmarkt bestaat. Het is van belang de aankomende jaren te focussen op een transitie van krimpsectoren, zoals in de financiële- en administratieve sectoren naar groeisectoren als de bouw, zorg, logistiek en ICT. D66 gelooft als onderwijspartij in het vergroten van kansen voor mensen door middel van omscholen en bijscholen. We zetten daarbij in op het creëren van een cultuur waarbij levenslang leren de standaard is. Op regionaal niveau blijven we ons daarom inzetten voor bijvoorbeeld scholingsvouchers en andere initiatieven die de arbeidsmobiliteit vergroten.

Een snelle omscholing van een werknemer van een sector met een overschot aan vacatures naar een sector met tekort aan vacatures is zowel goed voor de werknemer zelf als voor de economie. Initiatieven als ´Deventer informatiestad´, waarbij als doel is gesteld 2.000 ICT-talenten naar Deventer te halen, dragen daaraan bij. Het is daarbij van belang integraal naar het probleem te kijken door niet alleen te focussen op onderwijs en kwalificaties, maar ook op bijvoorbeeld het woon- en leefklimaat, cultuur en de infrastructuur die nodig is om
de juiste mensen te binden aan Deventer.

D66 wil:

  • Talent behouden voor Deventer.
  • Kansen vergroten door omscholing en bijscholing.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Toont 6 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.