Veilige gemeente

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

D66 wil voortzetting van het huidige beleid van het tegengaan van ondermijning door criminelen, mede op basis van de wet Bibob en voorlichting aan bewoners.

D66 wil scherpere controle van de gemeente of de (digitale) veiligheid voldoende geborgd is en ingrijpt daar waar dat het niet het geval is

Ondermijning, oftewel vermenging van de criminele onder- en legale bovenwereld,
is een groeiend probleem. Vaak gaat ondermijning gepaard met drugscriminaliteit,
maar het betreft ook intimidatie en bedreiging van bestuurders en raadsleden,
of witwassen. De gemeente moet hiertegen maatregelen nemen, door het voorkomen
van infiltratie, voorlichtingscampagnes voor bewoners (oplettendheid vergroten) en een
intensieve leefbaarheidsaanpak in de wijken.
D66 wil dat bij vestiging van een nieuwe onderneming met hoog risicoprofiel een Bibob
procedure wordt uitgevoerd, om de ondermijning nog verder een halt toe te roepen.

Veiligheid en gevoel van veiligheid zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Veiligheid is onderdeel van veel verschillende beleidsterreinen. Ook digitale veiligheid is van
belang; persoonsgegevens dienen in veilige handen te zijn. D66 blijft bijzonder aandacht
geven aan verbeterde brandveiligheid in de binnenstad, verkeersveiligheid rondom
scholen en sporten voor kinderen in een veilige omgeving. Met het laatste wordt het actief
tegengaan van misbruik van kinderen op sportverenigingen bedoeld.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Toont 6 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.