Deventer

Investeren
in Deventer

D66 thema’s als woningbouw, kilmaatadaptatie, cultuur, brede zorg als vangnet en de energietransitie hebben een belangrijke plek in het hoofdlijnenakkoord gekregen.