Oguzhan Akdemir

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Als Deventenaar heb ik het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen. Een stad waar ik geboren en getogen ben.

  • 32 jaar
  • Deventer
  • Deventer
  • Hij/hem

Een stad die mede zo mooi kan zijn met de omliggende dorpen en ommelanden, die Deventer een mooi groen aanzien geven. Deventer is mijn thuis. Voor mij is de tijd aangebroken om nu iets terug te geven aan onze mooie Hanzestad.

De gemeente Deventer kan door het benutten van koppelkansen met verschillende programma’s op het gebied van bijvoorbeeld de energietransitie & huisvesting een aanzienlijke verbetering bewerkstelligen in de (nieuwe) leefomgeving. Verder zie ik kansen liggen in het verbeteren van burgerparticipatie. De kloof tussen de raad en burger moet gedicht worden. Tot slot denk ik dat Deventer voor bedrijven een interessante stad kan worden. Als we stimuleren om bedrijven hier te vestigen kunnen we daarmee werkgelegenheid creëren.

• Meer huisvesting & verbetering van de leefomgeving
• Deventer toonaangevend maken in de energietransitie
• Burgerparticipatie

“Voor mij is de tijd aangebroken om nu iets terug te geven aan onze mooie Hanzestad.”