Rob Welling 

Beeld: Evert van der Worp

Laat ik beginnen met dat de gemeente Deventer veel dingen goed doet. Echter blijft er ruimte voor verbetering. Zo kunnen inwoners meer betrokken worden bij besluitvorming en is er raadsbreed nog net voldoende besef van de noodzaak voor een duurzaam beleid.

  • 34 jaar
  • Deventer
  • Schalkhaar
  • Hij/hem

Op het gebied van duurzaamheid moet er in de gemeente echt meer gebeuren. Dan heb ik het niet alleen over de energietransitie waar al gekeken wordt naar een duurzame manier om onze elektriciteit op te wekken, maar dit zal veel breder moeten. Dit moet in alle besluiten worden meegenomen. Zo moeten we bijvoorbeeld niet alleen aandacht hebben voor meer woningen, maar ook zorgen dat er voldoende groen behouden blijft. Daarnaast moet er natuur inclusief gebouwd wordt door bijvoorbeeld nestkasten te gebruiken in de muren. 

De gemeente Deventer zal haar inwoners meer moeten betrekken bij grote besluiten. Burgerparticipatie kan ervoor zorgen dat de besluiten breder worden gedragen waardoor de besluitvorming beter is en minder vaak terug moet naar de tekentafel. 

• Participatie van de inwoners beter faciliteren. 
 
• De gemeente op een duurzame manier klaar maken voor de toekomst. 

• Meer woningaanbod om de krapte op de markt tegen te gaan. 

“Inwoners meer betrokken worden bij besluitvorming en is er raadsbreed nog net voldoende besef van de noodzaak voor een duurzaam beleid.”