Charlotte Schuiling

Beeld: Evert van der Worp

Er is nijpend woningtekort. Een basisvoorziening wat we in Nederland maar niet op een goede manier kunnen oplossen. Dan kan en dat moet anders. Het beleid moet eerlijker, rechtvaardiger en er echt toe doen voor de mensen waarvoor het hardste nodig is.  

  • 30 jaar
  • Deventer
  • Deventer
  • Zij/haar

Een van mijn speerpunten is om nu meer woningen te bouwen voor de doelgroepen waar het hardste nodig is. De maatschappij ‘verhard’, de wereld wordt zakelijker, de menselijke maat zijn we als samenleving kwijtgeraakt. Ik sta op en wil, samen met u, de verantwoordelijkheid pakken om de menselijke maat en solidariteit terug te brengen in de lokale politiek. Alleen op die manier kunnen we de maatschappelijke opgaves waar we voor staan, op een goede en juiste manier aanpakken.  
 
Dus: tijd voor actie, tijd voor gelijke kansen voor iedereen. Doet u mee? Ik kom graag met u in gesprek om de opgaves waar we in Deventer voor staan, aan te pakken, want samen laten we niemand vallen.  

Meer burgerparticipatie, vitaal bedrijvenpark en betaalbare huizen.

• Betaalbare woningen voor iedereen.
 
• Mogelijkheden benutten van circulaire economie/landbouw.

• Vitale en toekomstbestendige bedrijvenparken.

“Het beleid moet eerlijker, rechtvaardiger en er echt toe doen voor de mensen waarvoor het hardste nodig is.”