D66 en GroenLinks op de bres voor gezond viswater

In de raadsvergadering van 28 februari 2023 dienden de fracties van D66 en GroenLinks een voorstel in om zo spoedig mogelijk in Deventer een verbod op vissen met lood in te voeren. Wij zijn blij dat deze motie is aangenomen.

Lood is een giftig zwaar metaal dat vaak onbedoeld achterblijft op de waterbodem en het ecosysteem aantast. Omdat er goede vervangers zijn voor vislood kan er gewoon op een milieuvriendelijke manier doorgevist worden. Initiatiefnemers Tjeerd van der Meulen (GroenLinks) en Rik van Wijk (D66): “Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een gezond en veilig milieu en moeten wij de flora en fauna beschermen. Met het gebruik van alternatieven voor vislood zetten we weer een stap in de goede richting.”

Lood is een giftig zwaar metaal, het is een Zeer Zorgwekkende Stof waarvan het gebruik en de uitspoeling dient te worden voorkomen. Bij het hobbymatig vissen wordt vislood gebruikt en hierbij worden bewust of onbewust looddeeltjes op de waterbodem achtergelaten. Dit veroorzaakt bodem- en waterverontreiniging en schade voor de waterdieren, onder andere loodvergiftiging van watervogels.  Dat lood schadelijk is, is bekend en in Europa wordt gewerkt aan een verbod. Omdat zo’n Europees verbod nog jaren kan gaan duren en de schade nu al voorkomen kan worden, vinden de fracties dat nu al in Deventer vislood verboden moet worden. Omdat er talloze goede alternatieven bestaan (bijv. steen, beton) is het ook geen probleem om het eerder te verbieden. Andere gemeenten (bijv. Amersfoort en Zoetermeer) gingen Deventer voor. 

In Deventer hebben we een aantal sloten en plassen waarin hobbymatig gevist mag worden (bijv. Buitengracht, Rielerkolk, Singel, havenarmen). Er zijn pacht-overeenkomsten waarin het visrecht wordt overgedragen aan de sportvisserij. De fracties van GroenLinks en D66 wensen dat daarin een verbod op het gebruik van vislood wordt opgenomen : “We zijn ons nauwelijks bewust van dat het giftige lood vaak onbedoeld in onze vijvers en plassen achterblijft en daar schade veroorzaakt aan het ecosysteem. Onaanvaardbaar, zeker nu er gewoon goede alternatieven op de markt zijn.” Wij zijn blij dat de motie is aangenomen in de raadsvergadering van 28 februari.